forsiden

 

Tips: Hvordan søke om støtte?

 

1. Søk etter ALLE relevante støtteordninger. 

Det er ofte flere støtteordninger som tilbyr støtte til det samme. Det er viktig at du bruker flere innfallsvinkler når du søker. Jo flere relevante søknader du kan sende, jo større er sjansen for at du får den støtten du ønsker.

 

For eksempel kan det være at du ønsker støtte til et språkstudie i Tyskland. Potensielle søkeord kan da være:

- Tyskland.

- Tyskla*

- Tysk

- Språk

- Språkstudie.

- Utland

- Byen du har tenkt å studere i, for eksempel "Mannheim". Skriv da f.eks. "Språkstudie +Mannheim".

- Hvis du ikke vil ha fransk kurs kan du eliminere dette ved å skrive f.eks "Språkstudie +Mannheim -Fransk".

 

 

2. Sett deg grundig inn i hva støtteordningen tilbyr støtte til.

Det er viktig for støtteordningen og for deg som ønsker støtte at du søker på det rette legatet. Det er bortkastet tid for begge parter hvis man søker på feil legat. Les nøye hva støtteordningen er tenkt brukt til, og eventuelt hvilke kriterier du som søker må tilfredsstille for å komme i betraktning. 

 

 

3. Søknadsfristen.

Enkelte støtteordninger har en gitt dato mens andre støtteordninger har rullerende søknadsfrist (dvs ingen spesiell frist men at alle søknader blir vurdert fortløpende). Det er å anbefale at man søker i god tid i forvegen, gjerne 3-4 uker før søknadsfristen går ut. Det er ikke noe poeng i å søke flere måneder i forvegen.

 

 

4. Utforming av søknaden.

Se om det stilles krav til at du skal benytte et spesielt søknadsskjema og / eller om det er et krav at søknaden sendes inn via epost, faks eller vanlig post. Hvis det ikke er noe krav til å benytte et spesielt søknadsskjema, så anbefaler vi å bygge opp søknaden som en vanlig jobbsøknad, dvs med fire hovedavsnitt:

 

1. Hvor du fant informasjonen om støtteordningen (for eksempel på www.legatsiden.no) og en linje om hva du søker støtte til. 

 

2. Redegjør kort for dine kvalifikasjoner og hvilken bakgrunn du har.

 

3. Fortell gjerne i prosaform hvorfor du mener du er den rette personen til å motta støtte. Hva skal du bruke støtten til? Hvordan skal du bruke den? Andre finansieringskilder du har tilgang til m.m.

 

4. Avslutt med din motivasjon for å motta og å bruke støtteordningen. 

 

Legg ved alle relevante papirer.

 

Søknadsskjema utformet av Legatsiden.no kan også brukes.

 

5. Oppfølging.

Ta gjerne kontakt med støtteordningen ca ei uke etter at du har sendt inn søknaden. Hør om de har mottatt søknaden og om det er noen papirer som de mangler og / eller om det er noe i din søknad som er uklart. 

 

Det er viktig at du får avklart så tidlig som mulig om den søknaden du har sendt inn, tilfredstiller kravene / forventningene de har til en søknad.

 

 

6. Etter endt bruk av støtten.

Flere støtteordningen har som krav og / eller verdsetter at man tar kontakt og gir en tilbakemelding når man har brukt den tildelte støtten. 

 

Generelt er det å anbefale at man etter endt bruk av støtten tar kontakt og takker for tildelingen, og forteller kort hva man har brukt støtten til. 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke