forsiden

 

Husbankens stipend til masteroppgaver

Legat-id:4531

Formål:
å gi ut stipender til masteroppgaver som handler om tema knyttet til bolig og boligsosialt arbeid.

Hovedtekst:
Tildeling av stipend på opptil kr. 30 000 vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for Husbankens arbeidsfelt, studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse.

Betingelser for å søke:
Alle studenter som er tilknyttet høgskole eller universitet i Norge kan søke. Tema for oppgaven må være knyttet til Husbankens fagområder. Oppgaver med relevant tema for Husbankens kommuneprogram blir prioritert.

Søknadsfrist:01.02.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Husbanken
E-post:soknad@husbanken.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Husbanken

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Ingeniør/arkitekt >Arkitektur
Studie / fagområde >Ingeniør/arkitekt >Ingeniørstudier

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke