forsiden

 

Stavanger Arbeidsskoles legat til lærlinger og til støtte for barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter

Legat-id:4529

Formål:
- å gi stipend til lærlinger som i løpet av læretiden eller umiddelbart etter avlagt fagprøve vil videreutvikle seg og sitt lærefag gjennom faglige studier og /eller praksis i andre land eller annen type faglig videreutdanning
- å gi stipend til lærlinger som har det spesielt vanskelig økonomisk fordi de pga. læreplassen ikke lenger kan bo hos foreldre eller er i en situasjon der de har forpliktelser overfor egen familie
- å gi støtte til barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner eller tilsvarende aktiviteter i offentlig regi

Hovedtekst:
Stipend gis som støtte til å dekke reise-, bo- og oppholdskostnader knyttet til for eksempel opphold ved utenlandske læresteder som holder et høyt internasjonalt nivå, læretid ved bedrifter/institusjoner som ligger langt fremme innen det aktuelle fagområdet eller opphold/samarbeid med enkeltpersoner med spesiell spisskompetanse innen sitt yrke.

Annet:
Ved utvelgelse av stipendiat/er vil det bli lagt på begrunnelsen for søknaden og på hvilket opplegg man har for å formidle den tilegnede kunnskapen videre.

Søknadsfrist:30.08.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Stavanger kommune
Kontaktperson:Legatkontoret
Postadresse:Postboks 8001
4068 Stavanger
Telefon:51 50 82 98
E-post:nina.lilleskog@stavanger.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Stavanger kommune

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Rogaland >Stavanger

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke