forsiden

 

Tina og Martin Magnesens legat

Legat-id:4528

Formål:
å gi støtte til ubemidlede syke og ubemidlede rekonvalesenter.

Hovedtekst:
Midlene skal gå til behandlingsopplegg som ikke dekkes av det offentlige, som for eksempel tannbehandling. Lønnsslipp eller utbetalingsslipp fra Nav og likningsutskrift må vedlegges.

Betingelser for å søke:
Søker må også dokumentere prisen av behandlingen det søkes om støtte til. Søker må ha vært registrert i Folkeregisteret med bostedsadresse i Stavanger de siste tre årene.

Søknadsfrist:30.04.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Stavanger kommune
Kontaktperson:Legatkontoret
Postadresse:Postboks 8001
4068 Stavanger
Telefon:51 50 82 98
E-post:nina.lilleskog@stavanger.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Stavanger kommune

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Rogaland >Stavanger

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke