forsiden

 

Hildur og Arthur Gjerdes legat

Legat-id:4527

Formål:
å dele ut en gang i året til trengende minstepensjonister, samt trengende funksjonshemmede. Utdelingen skal ikke erstatte vanlige offentlige ytelser

Betingelser for å søke:
Trengende minstepensjonister og trengende funksjonshemmede.

Retningsgivende inntektsgrense settes til ca. kr 17.2400 per mnd for minstepensjonister og kr 22.000 pr mnd for trengende funksjonshemmede

Søknadsfrist:15.03.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema
Kriterier

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Stavanger kommune
Kontaktperson:Legatkontoret
Postadresse:Postboks 8001
4068 Stavanger
Telefon:51 50 82 98
E-post:nina.lilleskog@stavanger.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Stavanger kommune

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Rogaland >Stavanger

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke