forsiden

 

Karen og Adolf Øiens Aldershjem

Legat-id:4525

Formål:
å realisere oppføringen av et aldershjem og kapell på eiendommen Midtsand Gård i Malvik kommune.

Beskrivelse:
Det opprinnelige formålet har så langt ikke latt seg realisere pga offentligrettslig regulering av eiendommen samt endrede rammebetingelser/samfunnsutvikling. Stiftelsen har derfor engasjert seg i etablering og drift av boliger for eldre i Trondheim og Malvik kommune, for å søke å ivareta stiftelsens formål på best mulige måte. Stiftelsen er eier av en portefølje med til sammen 50 utleieleiligheter. Målgruppen for utleie er beboere i aldersgruppen 60+. I Frode Rinnans vei 14-16 eier stiftelsen 32 leiligheter. I Bromstad Park eier stiftelsen 18 leiligheter.

Hovedtekst:
Adolf Øiens Fond forvalter arven etter en av Trondheim store forretningsmenn. Adolf F. Øien og hans kone Karen døde begge i 1918, og etterlot gjennom sitt testament store deler av sin arv til opprettelse av 5 stiftelser. Stiftelsene skal ivareta formål innen høyere økonomisk utdannelse, næringsutvikling og tiltak til religiøse, kulturelle og allmennyttige formål – alt innenfor Trondheim by. Stiftelsene har felles forvaltning og daglig leder, og har pr i dag en samlet forvaltningskapital på ca MNOK 375.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Daglig leder Siri Merethe Rønning
Postadresse:c/o Kontorfellesskapet O23
Osloveien 23
7017 Trondheim
Mobil:982 47 975
E-post:firmapost@adolf.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Adolf Øiens fond

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke