forsiden

 

Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond

Legat-id:4523

Formål:
Stiftelsen skal ihht testamentet og stiftelsens vedtekter yte donasjoner til:
- Studenthybler for studenter ved Handelshøyskolen i Trondheim
- Ekstrakostnader ved forskningsopphold til vitenskapelige ansatte og stipendiater ved Handelshøyskolen i Trondheim
- Donasjoner til opprettelse og drift av allmennyttige, kulturelle og religiøse institusjoner i eller ved Trondheim.

Hovedtekst:
Adolf Øiens Fond forvalter arven etter en av Trondheim store forretningsmenn. Adolf F. Øien og hans kone Karen døde begge i 1918, og etterlot gjennom sitt testament store deler av sin arv til opprettelse av 5 stiftelser. Stiftelsene skal ivareta formål innen høyere økonomisk utdannelse, næringsutvikling og tiltak til religiøse, kulturelle og allmennyttige formål – alt innenfor Trondheim by. Stiftelsene har felles forvaltning og daglig leder, og har pr i dag en samlet forvaltningskapital på ca MNOK 375.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Daglig leder Siri Merethe Rønning
Postadresse:c/o Kontorfellesskapet O23
Osloveien 23
7017 Trondheim
Mobil:982 47 975
E-post:firmapost@adolf.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Adolf Øiens fond

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke