forsiden

 

The Madison Torskeklubben – Trygve Lonnebotn Scholarship

Legat-id:4521

Formål:
å yte støtte til studier ved University Of Wisconsin- Madison (USA).

Hovedtekst:
Stipendiet dekker et års studium inklusiv tuition (skolepenger), reise, opphold, bøker osv (verdi ca. 42.000 USD.)

Betingelser for å søke:
Nærmere informasjon om stipendiet, søknadskriterier, hvorledes finnes under linken "Søknadsskjema".

Søknadsfrist:28.02.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema
Beskrivelse av legatet

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:The Madison Torske Klubben
Kontaktperson:Tor Erik Engebretsen
Mobil:905 57 923
E-post:tor.erik.engebretsen@gmail.com

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
The Madison Torske Klubben

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Utenlandsstudier >USA >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke