forsiden

 

Norsk evalueringsforenings stipend for studier og forskning på evaluering

Legat-id:4520

Formål:
å støtte studier og forskning innen feltene evalueringsteori, evalueringsmetode og evalueringspraksis.

Beskrivelse:
Norsk evalueringsforening arbeider for utvikling av evalueringsteori og -metode, nyttiggjøring av resultater fra evalueringer og læring av evalueringspraksis. Søknader som støtter disse formålene vil bli vurdert.

Hovedtekst:
Det gis støtte til datainnsamling, konferansedeltakelse, forskningsopphold ved andre institusjoner, samt til publisering. Det gis inntil to stipend á 20 000,- kroner pr år.

Betingelser for å søke:
Stipendet tildeles først og fremst masterstudenter og PhD-studenter som arbeider med prosjekter som ligger innenfor foreningens prioriterte områder. Søknaden må inneholde en beskrivelse av studien det søkes om støtte til og et budsjett for stipendbeløpet. Søknader kan i tillegg inneholde anbefaling fra veileder og curriculum vitae. Søknadene behandles av styret og besluttes ut fra følgende kriterier:
• Vitenskapelig kvalitet
• Gjennomføringsplan og ressursbehov
• Formidling og kommunikasjon
• Relevans i forhold til foreningens
strategi
• Kjønnsbalanse

Det kreves en enkel rapportering til foreningen om det faglige utbyttet, gjerne i form av en presentasjon for et egnet forum. For alle tildelinger gjelder at ansvaret for trekk av skatt, arbeidsgiveravgift og eventuell innbetaling til folketrygden påhviler mottakeren.

Søknadsfrist:15.08.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Norsk evalueringsforening
Postadresse:Østre Strandgate 1
4610 Kristiansand
Mobil:91 56 49 26
E-post:mre@oxford.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Norsk evalueringsforening

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Udefinert eller flere studieretninger >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke