forsiden

 

Gunnar Sønstebys minnefond

Legat-id:4516

Formål:
å dele ut Gunnar Sønstebys Pris til den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet.

Beskrivelse:
Fondet ble opprettet med grunnlag i donasjoner fra Erling Lorentzen, Hans Hermann Horn og Inge Steenslands Stiftelse. Fondet deler ut Gunnar Sønstebys minnepris hvert år. Prisen består av en pengesum og en miniatyr av Per Ungs statue av Sønsteby som står i Studenterlunden.

Hovedtekst:
Stiftelsen kan i tillegg gi økonomisk støtte til forskning, utdanning og annet arbeid med informasjon om tiden 1940 til 1945, samt til formål som ivaretar norske krigsveteraners interesser.

Annet:
Første gang prisen ble delt ut var 5. januar 2015 da prisen gikk til Per Edgar Kokkvold og Kristin Solberg

Søknadsfrist:Er en pris, og ikke et legat man søker på

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Gunnar Sønstebys minnefond
Kontaktperson:AS Prokurator
Postadresse:Postboks 1656 Vika
0120 Oslo
Telefon:23 11 64 00
Faks:23 11 64 01
E-post:post@procurator.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
AS Prokurator

Legatet tilhører disse kategoriene:
Ytterligere støtteordninger >Norge >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke