forsiden

 

Konstanse og Asbjørn Døvles stiftelse til fordel for handikappede, uføre og funksjonshemmede

Legat-id:4515

Formål:
å yte hjelp til handikappede, uføre og funksjonshemmede fortrinnsvis fra Skjee, Arnadal, Andebu og Sem tidligere valgsogn, dvs. den del av gamle Sem kommune som ligger vest for riksveien Tønsberg - Horten.

Hovedtekst:
Konstanse og Asbjørn Døvles stiftelse til fordel for handikappede, uføre og funksjonshemmede er opprettet ved Konstanse og Asbjørn Døvles gjensidige testamente av 19. desember 1987.

Stiftelsen er en offentlig stiftelse.

Annet:
Søkere anmodes om å oppgi kontonummer.

Søknadsfrist:11.03.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Konstanse og Asbjørn Døvles stiftelse
Kontaktperson:Torunn Jacobsen
Postadresse:Amundrødvn. 9
3142 Vestskogen
Mobil:911 93 461.

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Konstanse og Asbjørn Døvles stiftelse

Legatet tilhører disse kategoriene:
Sosiale Stipend >Uføretrygdede >Udefinert
Geografisk Betinget >Vestfold >Tønsberg
Sosiale Stipend >Syke og Pleietrengende >Udefinert eller flere
Sosiale Stipend >Blinde/døve/handicappede >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke