forsiden

 

Husbanken sitt stipend til Masteroppgave om bolig og boligsosialt arbeid

Legat-id:4514

Formål:
å dele ut stipender til studenter som ønsker å skrive en masteroppgave med tema knyttet til bolig og boligsosialt arbeid

Hovedtekst:
Alle studenter som er tilknyttet høgskole eller universitet i Norge kan søke. Tematikken for oppgaven må knyttes til enten boligsosialt arbeid, bomiljø, eller boligrelatert universell utforming og energi/miljø.

Betingelser for å søke:
Tildeling av stipend på opptil kr. 30 000 vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for Husbankens arbeidsfelt, studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse.

For de som innvilges stipend vil 2/3 av stipendet utbetales umiddelbart, siste 1/3 utbetales ved ferdigstilt oppgave. Det stilles krav om at oppgaven fullføres innen rimelig tid, og oppnår karakteren C eller bedre, for at siste del av stipendet utbetales.

Søknadsfrist:01.03.20xx & 01.11.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Husbanken
Telefon:22 96 16 00
E-post:soknad@husbanken.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Husbanken

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av norsk boligpolitikk.

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Udefinert eller flere studieretninger >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke