forsiden

 

Marith Brænds stiftelse

Legat-id:4508

Formål:
å dele ut avkastningen for å tilgodese ungdom i Tjøme, fortrinnsvis fra Hvasser, som vil ta undervisning/utdannelse i seriøs sang og musikk.

Annet:
Søknader blir ikke returnert, og avslagsbrev sendes ikke. Tildelte midler vil bli utbetalt i midten av desember.

Betingelser for å søke:
Søknad om midler fra ovennevnte legater sendes til Tjøme legatstyre.

Søknaden må angi personalia, bankkonto, begrunnelse/beskrivelse, antall studieår totalt og antall gjennomførte år. Studiet må dokumenteres. Angi legatet det søkes fra. Ved evt utdannelse må oversikt over antall studieår totalt og antall gjennomførte studieår dokumenteres.

Søknadsfrist:20.11.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Tjøme kommune
Kontaktperson:Økonomisjef Laila Rognaldsen
Postadresse:Rødsgata 36
3145 Tjøme
Telefon:33 06 78 00
Faks:33 06 78 01
E-post:post@tjome.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Tjøme kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Sang
Geografisk Betinget >Vestfold >Tjøme
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Musikk

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke