forsiden

 

Marith Brænds stiftelse

Legat-id:4508

Formål:
å dele ut avkastningen for å tilgodese ungdom i Færder, fortrinnsvis fra Hvasser, som vil ta undervisning/utdannelse i seriøs sang og musikk.

Annet:
Søknader blir ikke returnert, og avslagsbrev sendes ikke. Tildelte midler vil bli utbetalt i midten av desember.

Betingelser for å søke:
Søknad om midler fra ovennevnte legater sendes til Færder legatstyre.

Søknaden må angi personalia, bankkonto, begrunnelse/beskrivelse, antall studieår totalt og antall gjennomførte år. Studiet må dokumenteres. Angi legatet det søkes fra. Ved evt utdannelse må oversikt over antall studieår totalt og antall gjennomførte studieår dokumenteres.

Søknadsfrist:15.10.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Færder kommune
Kontaktperson:Økonomisjef Laila Rognaldsen
Postadresse:Tinghaugveien 16
Postboks 250
3163 Nøtterøy
Telefon:33 39 00 00
E-post:postmottak@faerder.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Færder kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Sang
Geografisk Betinget >Vestfold >Færder
Geografisk Betinget >Vestfold >Færder
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Musikk

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke