forsiden

 

H.R. Olsens og hustrus legat, administrert av Tjøme kommune

Legat-id:4507

Formål:
å dele ut avkastningen til formål av sosial og kulturell karakter som tilgodeser en større krets av personer innen Tjøme kommune.

Hovedtekst:
Mandatet tolkes/praktiseres av Tjøme legatstyre til å gjelde organisasjoner, foreninger, prosjekter etc som har en positiv betydning i Tjøme kommune. Søknaden må beskrive og dokumentere formålet, organisasjonen og ansvarlige kontaktpersoner.

Annet:
Søknader blir ikke returnert, og avslagsbrev sendes ikke. Tildelte midler vil bli utbetalt i midten av desember.

Betingelser for å søke:
Søknad om midler fra ovennevnte legater sendes til Tjøme legatstyre. Søknaden må angi personalia, bankkonto, begrunnelse/beskrivelse, antall studieår totalt og antall gjennomførte år. Studiet må dokumenteres. Angi legatet det søkes fra. Ved evt utdannelse må oversikt over antall studieår totalt og antall gjennomførte studieår dokumenteres.

Søknadsfrist:20.11.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Tjøme kommune
Kontaktperson:Økonomisjef Laila Rognaldsen
Postadresse:Rødsgata 36
3145 Tjøme
Telefon:33 06 78 00
Faks:33 06 78 01
E-post:post@tjome.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Tjøme kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Vestfold >Tjøme

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke