forsiden

 

Sparebankstiftelsen SR-Bank

Legat-id:4506

Formål:
å disponere overskuddet i tråd med sparebanktradisjoner og dele ut gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Rogaland og Hordaland.

Hovedtekst:
Sparebankstiftelsen SR-Bank ble etablert 1.januar 2012, og 2012 vil være et etableringsår for Stiftelsen. Stiftelsen kan dele ut gaver til allmennyttige formål av Stiftelsens overskudd det enkelte år til regionene Rogaland, Hordaland og Agder. Det vil derfor være begrensede midler tilgjengelig for gaver de første driftsårene, og mindre prosjekter vil bli prioritert. Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert. Det gis ikke gaver til drift eller sponsorstøtte.

Betingelser for å søke:
Sparebankstiftelsen SR-Bank prioriterer følgende gaveformål:
* Oppvekstmiljø
* Idrett
* Friluftsliv
* Samfunnssikkerhet
* Kultur

Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn. Gavetildelingen skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnstas i prosjektene. Gavene skal inspirere enkeltpersoner, foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet. Stiftelsens gavepolitikk er basert på vedtektene § 1-2 og § 3-2. Retningslinjer for gavetildeling fastsettes av Stiftelsens generalforsamling.

Søknadsfrist:19.09.20xx & 19.03.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema
FAQ

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Sparebankstiftelsen SR-Bank
Kontaktperson:Ellen Berg Instefjord
Postadresse:Postboks 82
4001 Stavanger
Mobil:414 02 730
E-post:post@stiftelsensrbank.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Sparebankstiftelsen SR-Bank

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Vest-Agder >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Aust-Agder >Udefinert eller flere
Sosiale Stipend >Udefinert eller flere >Udefinert
Sosiale Stipend >Barne- og ungdomsarbeid >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Rogaland >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Hordaland >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke