forsiden

 

Dag S. Stiansen Stiftelse

Legat-id:4505

Formål:
å ivareta dyrenes interesser.

Beskrivelse:
Stiftelsen vil gjennom Stiansen-prisen og økonomiske bidrag støtte enkeltpersoner, prosjekter eller organisasjoner som fremmer stiftelsens formål. Stiftelsen har som mål å tilgodese både nasjonale og internasjonale initiativer

Hovedtekst:
Stiansen-prisen
Stiansen-prisen deles ut til enkeltpersoner og/eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for dyrenes beste det siste året. Dag S. Stiansens Stiftelse ønsker innspill og nominasjoner til hvem som bør få tildelt prisen hvert år. Det er derfor åpent for å sende inn din nominasjon på hvem du mener fortjener prisen innenfor søknadsfristen.

Forutsetningen for nominasjon er at arbeidet har bidratt til å fremme dyrenes interesser det siste året. Eksempler på arbeid er tradisjonelt dyrevern, opplæringsvirksomhet, forskning, politisk medvirkning eller lignende.

Prosjektstøtte
På denne siden kan man søke om støtte til prosjekter som bidrar til å fremme dyrenes interesser. Arbeid som tradisjonelt dyrevern, opplæringsvirksomhet, forskning, politisk medvirkning eller lignende er eksempler på prosjekter kan søke om støtte, men det er ikke avgrenset til kun dette.

Støtten skal dekke prosjektarbeidet, og ikke administrasjonsutgifter. Søknader om prosjektstøtte sendes inn fortløpende. Stiftelsen foretar løpende vurderinger av søknadene som kommer inn. Det må påregnes 1-3 måneders saksbehandlingstid.

Søknadsfrist:01.08.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema
Vedtekter

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Dag S. Stiansen Stiftelse
Postadresse:Se stiftelsen sin hjemmeside
E-post:Se stiftelsen sin hjemmeside

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Dag S. Stiansen Stiftelse

Legatet tilhører disse kategoriene:
Ytterligere støtteordninger >Norge >Dyrevern & annet dyrearbeid

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke