forsiden

 

Sparebankstiftelsen DNB

Legat-id:4504

Formål:
å gi deler av overskuddet til allmennyttige formål

Hovedtekst:
Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier i underkant av 10 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter. Stiftelsen tildeler over 200 millioner kroner årlig til allmennyttige formål, og har bidratt med 2,5 milliarder kroner siden starten i 2002.

Annet:
Du kan søke om støtte innen fire gaveformål:
• Kunst og kultur
• Kulturminner og historie
• Friluftsliv og naturkunnskap
• Nærmiljø, idrett og lek
Prosjektene bør skape engasjement, ha verdi over tid, involvere frivillige og gi et positivt bidrag til barn og unge.

Betingelser for å søke:
Støtte til lokale prosjekter
Til lokale prosjekter kan du søke støtte dersom tiltaket finner sted i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark, Oppland og kommunen Ringsaker i Hedmark. Dette er områder hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra.

Støtte til nasjonale prosjekter
Det gis også støtte til prosjekter av nasjonal karakter. Dersom du vil søke om penger til et nasjonalt prosjekt må du ta kontakt med oss for informasjon.

Søknadsfrist:01.02.20xx & 01.09.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Sparebankstiftelsen DNB
Postadresse:Postboks 555 Sentrum
0105 Oslo
Telefon:902 44 100
E-post:post@sparebankstiftelsen.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Sparebankstiftelsen DNB

Legatet tilhører disse kategoriene:
Sosiale Stipend >Udefinert eller flere >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke