forsiden

 

FLT sin utdanningspris til minne om Magnus Midtbø

Legat-id:4494

Formål:
å oppmuntre til og belønne de/den som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning eller som bidrar til livslang læring.

Hovedtekst:
Prisen er på 150.000kr og skal honorere gode studentoppgaver: prosjekt-, bachelor og/eller masteroppgaver innen ledelse, teknikk/teknologi, økonomi/administrasjon, samt oppgaver som etter priskomiteens vurdering faller inn under forbundets organisasjonsområde.

Annet:
Søknadene vil bli vurdert av en priskomite på 5 medlemmer, og prisvinneren(e) må forbedrede seg på å delta på utdelingssermonien.

Betingelser for å søke:
Videre kan prisen deles ut til personer, institusjoner, selskap, bedrifter og utdanningsinstitusjoner som bidrar til fremragende arbeid med tilrettelegging og/eller gjennomføring av kompetanseutvikling og livslang læring.

Av retningslinjene fremgår det hva som er hensikten med prisen, hvem som kan søke og hva søknaden må inneholde.

Søknadsfrist:20.08.20xx

Dokumenter:
Statutter og retningslinjer

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Forbundet for Ledelse & Teknikk
Kontaktperson:Nina Henriksen
Postadresse:P.b. 8906 Youngstorget
0028 Oslo
Telefon:23 06 10 29
E-post:postkasse@flt.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Forbundet for Ledelse & Teknikk

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Realfag/Naturvitenskap >Udefinert
Studie / fagområde >Ingeniør/arkitekt >Ingeniørstudier

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke