forsiden

 

Stipend for menneskerettsjournalistikk

Legat-id:4474

Formål:
at avkastningen skal gå til finansiering av stipend for journalister som vil studere menneskerettighetsspørsmål.

Beskrivelse:
Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo (SMR) har opprettet et fond der avkastningen skal gå til finansiering av stipend for journalister som vil studere menneskerettighetsspørsmål.

Hovedtekst:
Fondet er etablert etter initiativ fra Antislaveriselskapet, Norsk Avdeling, som også etablerte fondets økonomiske fundament gjennom et større pengebidrag. Senere har også Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening gitt bidrag. Institusjonen Fritt Ord har bidradd med kr. 200.000,- og Kultur-og kirkedepartementet med kr. 300.000,- Fondet har i dag en kapital på ca. 600.000 kr. Kr. 26.000,- fra den årlige forrentningen – stilles til rådighet for Pressens Stipendkomite til årlig utdeling gjennom STIP-ordningen.

Annet:
I tillegg stiller SMR faglige veiledere og arbeidsplass til rådighet for vedkommende som mottar stipendet. SMR er Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, og opptatt av å fremme bevisstheten om menneskerettighetenes stilling i Norge. Samtidig har SMR en omfattende programvirksomhet som omfatter flere land, bl.a. Kina, Indonesia og Sør-Afrika. I tillegg er SMR en del av Det juridiske fakultet ved universitetet i Oslo, og har med ca. 16 forskere på ulike nivåer et omfattende tverrfaglig miljø. Dette omfatter, i tillegg til jurister, også samfunnsvitere, filosofer og humanister. Stipendet gir altså mulighet til å studere menneskerettighetsspørsmål ut fra en rekke ulike innfallsvinkler, så vel nasjonale, som internasjonale og akademiske. Tildeling foretas av Pressens Stipendkomite etter samme retningslinjer som for individuelle STUP-stipend.

Søknad med prosjektbeskrivelse og med prosjektlengde (lengde på permisjon) registreres HER (se linken søknadsskjema)

Betingelser for å søke:
Stipendiet kan søkes av medlemmer av Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening eller personer som fyller kravene til medlemskap i disse organisasjonene. Stipendiet er godkjent som $ 39-stipend, med de rettigheter det gir medlemmer av NJ og NR.

Søknadsfrist:01.04.2010

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Pressens Stipendkomité
Kontaktperson:Prosjektkoordinator Institutt for Journalistikk Gro Nervik Glindø
Postadresse:Nabbetorpveien 32
Postboks 1432
1602 Fredrikstad
Telefon:69 30 41 53
Mobil:993 86 908
E-post:gro.nervik@ij.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Pressens Stipendkomité

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke