forsiden

 

Hans Egil Clausens fond ved NHH

Legat-id:4470

Formål:
å dele ut stipend til forskning av betydning for internasjonal, nasjonal eller regionale transportsystemer, subsidiært til beste for den forskning og undervisning som ligger innenfor NHHs fagområde

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Norges Handelshøyskole
Kontaktperson:Knut S. Roald
Postadresse:Helleveien 30
5045 Bergen
E-post:postmottak@nhh.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Norges Handelshøyskole

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke