forsiden

 

Kaptein John Rasmussen Aas og hustrus legat

Legat-id:4372

Formål:
å tjene til jordbrukets og det binærings oppkomst og fremgang i Buskeruds fylke

Hovedtekst:
Halvparten av årets avkastning avsettes til dette formålet, og har iløpet av de siste årene vært på ca. kr. 50.000,-.

Betingelser for å søke:
Studenter, foreninger og organisasjoner som fyller kriteriene kan søke til forretningsfører og styret foretar utdeling iløpet av høsten hvert år.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Buskerud fylkeskommune
Kontaktperson:Leif Knudsen
Postadresse:Fylkeshuset
3020 Drammen
Telefon:32 80 88 22
E-post:leif.knudsen@bfk.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Buskerud fylkeskommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Buskerud

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke