forsiden

 

Legater Kreftforeningen administrerer

Legat-id:4368

Formål:
å dele ut midler til pasientstøtte.

Hovedtekst:
Kreftforeningen administrerer flere legater og gaver som årlig utdeler til sammen rundt fem millioner i pasientstøtte. Utdeling av midler fra disse legatene og gavene er samordnet med felles søknadsskjema, Skjemaet kan enten skrives ut før utfylling eller fylles ut på nettet, men det kan ikke sendes elektronisk.

Annet:
Nærmere informasjon om det enkelte legat og kriterier for støtte og veiledning for utfylling av skjema, finner du på legatets hjemme (se egen linnk) under ”råd og veiledning”

Søknadsfrist:løpende, se hjemmesiden til kreftforeningen

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Kreftforeningen
Postadresse:Postboks 4 sentrum
0101 Oslo
Telefon:07 877
Faks:22 86 66 10
E-post:rettigheter@kreftforeningen.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Kreftforeningen

Legatet tilhører disse kategoriene:
Sosiale Stipend >Foreninger >Udefinert eller flere
Sosiale Stipend >Vanskeligstilte >Kreftpasienter
Forskningsstipend >Helse >Helse
Sosiale Stipend >Syke og Pleietrengende >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke