forsiden

 

Rogaland fylkeskommune sitt litteraturstipend

Legat-id:4363

Formål:
å yte støtte til unge og uetablerte forfattere i Rogaland

Hovedtekst:
Rogaland fylkeskommune forvalter et litteraturstipend på kr 100.000,-. Stipendet skal fortrinnsvis gå til unge og uetablerte forfattere, og kan deles ut til personer fra Rogaland eller personer bosatt i Rogaland.

Annet:
Søkerne må dokumentere publiserte tekster.

Søknadsfrist:15.10.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Rogaland fylkesbibliotek
Postadresse:P.b. 130
4001 Stavanger
E-post:post@rogaland.fylkesbibl.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Rogaland fylkeskommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Rogaland

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke