forsiden

 

Næringsfond for Jondal kommune

Legat-id:4358

Formål:
yte stønad til tiltak som kan medverka til å fremja utvikling av næringslivet i Jondal, herunder kommunale grunnlagsinvesteringar og andre offentlege utbyggingsføremål.

Beskrivelse:
Næringsfond på kr. 800.000,-, av dette er kr. 575.000,- innbetalt etter utbygginga av Folgefonnanlegga, resten er tillagt konsesjonsavgift. Næringsfondet er oppretta ved kongeleg resolusjon den 18.07.80

Annet:
Det anbefales å lese de vedlagte vedtektene for fullstending informasjon om stønaden.

Søknadsfrist:01.01.xx & 01.07.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Jondal kommune
5627 Jondal
Telefon:53 66 95 00
Faks:53 66 95 10
E-post:post@jondal.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Jondal kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Hordaland >Jondal

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke