forsiden

 

Etnedal sparebanks gaveutdeling

Legat-id:4354

Formål:
Å yte støtte til lag og organisasjoner i Etnedal kommune

Hovedtekst:
Hvert år deler Etnedal Sparebank ut en del av bankens overskudd som gaver til allmennyttige formål. Lag og foreninger i Etnedal kommune kan søke etter slike gaver. Av overskuddet for regnskapsåret 2003 ble det avsatt kr 50.000,- til dette formålet

Annet:
Det er nødvendig med eget søknadsskjema.

Søknad om tilskudd i løpet av februar. Se ellers bankens hjemmesider.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Etnedal Sparebank
Postadresse:Bruflat
2890 Etnedal
Telefon:61 12 15 00
Faks:61 12 15 15
E-post:post@etnedalsparebank.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Etnedal Sparebank

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Oppland >Etnedal

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke