forsiden

 

Etnedal kommunes kulturpris

Legat-id:4352

Formål:
Å yte støtte/heder til enkeltpersoner eller lag som har gjort en spesiell og verdifull innsats for kulturarbeidet i kommunen.

Hovedtekst:
Forslag på kandidater må fremmes innen 1. oktober hvert år.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Etnedal kommune
Kontaktperson:Ole Aastad Bråten
Postadresse:Etnedal kommune
2890 Etnedal
Telefon:61 12 13 39
Faks:61 12 13 01
E-post:postmottak@etnedal.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Etnedal kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Oppland >Etnedal

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke