forsiden

 

Etnedal kommunes tilskudd til idretts – og ungdomsadministrasjon

Legat-id:4351

Formål:
å yte tilskudd til ledere, trenere som driver barne – og ungdomsarbeid i Etnedal kommune

Hovedtekst:
Det er nødvendig med eget søknadsskjema som fås ved kontakt med Etnedal kommune

Søknadsfrist:01.11.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Etnedal kommune
Kontaktperson:Ole Aastad Bråten
Postadresse:Etnedal kommune
2890 Etnedal
Telefon:61 12 13 39
Faks:61 12 13 01
E-post:postmottak@etnedal.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Etnedal kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Oppland >Etnedal

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke