forsiden

 

Etnedal kommunes kulturmidler

Legat-id:4350

Formål:
å yte støtte til lag og organisasjoner i Etnedal og regionen Valdres

Annet:
Det er nødvendig med eget søkndasskjema

Søknadsfrist:01.03.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Etnedal kommune
Kontaktperson:Ole Aastad Bråten
Postadresse:Etnedal kommune
2890 Etnedal
Telefon:61 12 13 39
Mobil:90 89 83 60
Faks:61 12 13 01
E-post:postmottak@etnedal.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Etnedal kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Oppland >Etnedal

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke