forsiden

 

Kulturelt Ungdomsfond

Legat-id:4341

Formål:
å inspirere ungdom til å ta initiativ og ansvar i lokalsamfunnet gjennom egne tiltak og/eller deltakelse

Beskrivelse:
Fondet bestyres av kommunens kulturkontor.

Hovedtekst:
Støtten er betinget av at kulturarbeid skal være primæraktiviteten. Støtten skal komme ungdom som er bosatt i Holtålen kommune og er i alderen 12 - 25 år, til gode.

Annet:
Søknadsfrister er 1. mai og 1. november

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Holtålen kommune
Kontaktperson:Siri Hegseth
7380 Ålen
Telefon:72 41 76 00
E-post:siri.hegseth@holtalen.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Holtålen kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Sør-Trøndelag >Holtålen

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke