forsiden

 

Norsvinstipendet

Legat-id:4338

Formål:
å yte støtte til studier og forskning på svineavl og svinefaget

Hovedtekst:
Norsvin ønsker fokus og bred interesse på svineavl og svinefaget. Norsvinstipendet kan benyttes som hel- eller delfinansiering av:

-Mindre forskningsprosjekter
-Utvikling av prosjekt- og produktideer Litteraturstudier/sammenstillinger av interessante problemstillinger
-Studieopphold, fortrinnsvis utenlands

Beløpet er i utgangspunktet 20.000 kroner, men ved spesielt interessante prosjekter kan beløpet økes. Stipendet kan deles på flere søkere. 50% av beløpet kan utbetales ved start av prosjektet, mens de øvrige midlene utbetales etter at prosjektet er avsluttet.

Sluttproduktet overleveres Norsvin i form av en rapport og en oppsummering på 1 - 1 ½ side, som vurderes brukt i ders fagtidsskrift Svineavlsnytt.

Alle med kunnskaper og interesser for svineproduksjon er velkomne til å søke, men stipendet er primært tiltenkt forskere/stipendiater ved Norges veterinærhøgskole, Universitetet for miljø- og biovitenskap eller andre vitenskapelige institusjoner.

Søknaden må inneholde de viktigste data om søkeren og beskrivelse over hva beløpet er tenkt brukt til.

Søknadsfrist:31.12.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Norsvin
Kontaktperson:Arne-Henrik Sandnes
Postadresse:Pb. 504
2304 Hamar
Telefon:62 51 01 21
E-post:norsvin@norsvin.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Norsvin

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke