forsiden

 

Stordal kommunes kulturmidlar

Legat-id:4335

Formål:
å stimulere aktiviteten i frivillige lag og organisasjonar, og å støtte kulturarbeid i regi av einskildpersonar og lag og organisasjonar.

Beskrivelse:
Ein gjev følgjande type tilskot:
• Tilskot til song og musikk.
• Tilskot til ungdoms- og idrettsarbeid
• Tilskot til ymse kulturføremål
• Tilskot til forsamlingslokale
• Tilskot til drift av anlegg

Annet:
Søknadene må sendast på eige søknadsskjema. Vedlagt til søknaden må det sendast inn rekneskap og årsmelding. Søknader som ikkje har med dette, vert ikkje handsama.

Ved tildeling vil ein særleg legge vekt på tiltak som er retta inn mot born og unge. Det vil også verte lagt vekt på aktivitet og medlemstall.

Søknadsfrist:01.05.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema
Retningslinjer

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Stordal kommune
6250 Stordal
Telefon:70 27 91 23
Mobil:909 49 358
E-post:hallgeir.hove@stordal.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Stordal kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke