forsiden

 

Stordal kommunes kulturpris

Legat-id:4334

Formål:
å gi Prisen kan gjevast til inskildpersonar eller grupper av personar, lag og organisasjonar som høyrer heime i kommunen og som har vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlege.

Hovedtekst:
* I tilfelle kulturarbeidet til vedkomande har kome, eller kjem, særleg Stordal kommune til gode, kan prisen delast ut til kandidatar som ikkje er busette i Stordal.

* Kulturprisen kan ikkje gjevast til offentlege eller landsomfattande organisasjonar, som i hovudsak finansierer arbeidet sitt ved offentlege midlar, heller ikkje personar som er tilsette av det offentlege for å drive kulturarbeid og kulturvern.

* Framlegg på kandidatar til kulturprisen kan fremjast av einskildpersonar, lag og organisasjonar og skal vere med skriftleg grunngjeving.

Annet:
Prisen er på 5.000 kr.

Søknadsfrist:01.11.xx (oddetalls år, dvs 2007, 2009, 2011 osv)

Dokumenter:
Vedtekter

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Stordal kommune
Kontaktperson:Oppvekstetaten
6250 Stordal
Telefon:70 27 91 23
Mobil:909 49 358
E-post:hallgeir.hove@stordal.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Stordal kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke