forsiden

 

Norges Blindeforbunds legat for hjelp til selvhjelp

Legat-id:4316

Formål:
å yte økonomisk støtte til blinde og svaksynte ved konkrete behov ut fra prinsippet hjelp til selvhjelp

Beskrivelse:
Midlene fra legatene "Ingeborg Bruns hedersfond", "Ragna nicolaysens legat" og "Bankkasserer Juul Pedersens legat" er overført til dette legatet.

Hovedtekst:
Det er i utgangspunktet ingen begrensninger for hva det kan ytes støtte til, men generelt kan det ikke gis støtte til formål som dekkes av det offentlige for eksempel vanlig livsopphold, boutgifter som husleie, strøm, renter og avdrag på boliglån, løpende telefonutgifter, hjelpemidler og utdanning.

Annet:
Legatstyret har møte 2 ganger i året og søknader kan sendes inn løpende. Søknadsfristen vil bli annonsert i bladet Norges Blinde. Det vil kreves dokumentasjon med kvittering for bruk av tildelte midler.

Betingelser for å søke:
Legatet kan søkes både av enkeltpersoner og grupper.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Norges Blindeforbund
Kontaktperson:Eivind Knudsen
Postadresse:Postboks 5900 Majorstuen
0308 Oslo
Telefon:23 21 50 00
E-post:legat@blindeforbundet.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Norges Blindeforbund

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Sosiale Stipend >Blinde/døve/handicappede >Blinde

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke