forsiden

 

Theodor Fossedal`s fond

Legat-id:4314

Formål:
å yte støtte til lag, organisasjonar, enkeltpersonar eller byggjande arbeid i kommunen

Beskrivelse:
Theodor Fossedal har ved testamentet av 30.08.1980 oppretta eit fond for Fjaler kommune - Theodor Fossedal`s fond. Etter godkjenning frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vart Søren Aasnes`legat og enkefru Arentz legat innlemma i fondet i 2001.

Hovedtekst:
Avkastninga av fondet skal årleg delast ut til lag, organisasjonar, enkeltpersonar eller byggjande arbeid i kommunen - "etter formannskapet sitt skjønn."

Annet:
Søknader skal sendast til:
Fjaler kommune, kulturkontoret,

Søknadsfrist:01.03.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Fjaler kommune
Kontaktperson:kulturkontoret
Postadresse:Postboks 54
6961 Dale i Sunnfjord
Telefon:57 73 80 00
Faks:57 73 80 01
E-post:postmottak.fjaler@fjaler.kommune.no

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Sogn og Fjordane >Fjaler

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke