forsiden

 

Berg kommunes kulturpris

Legat-id:4310

Formål:
Kulturpris

Hovedtekst:
1. Berg kommune v/ formannskapet deler ut en kommunal kulturpris hvert 2. år i årets siste møte dersom det er innkommet kandidatforslag. Forslagene skal være begrunnet.

2. Formannskapet kan i møte foreslå tidligere kandidater dersom ikke minst 2 kandidatforslag foreligger innen fristen.

3. Prisen skal gis 1 kandidat. Kun prisvinnerens navn kunngjøres.

4. Profesjonelle og amatørkulturarbeidere kan være kandidater. Dette gjelder både enkeltpersoner og organisasjoner.

5. Kandidater til kulturprisen kan også være utflyttede bergsværinger som er gode ambassadører for kommunen vår.

Annet:
Prisen har blitt tildelt_ 2002 - Haldis Esaiassen, Senjahopen
2000 - Kjell og Frode Fredriksen, Mefjordvær
1998 - Søndre Berg Pensjonistforening
1996 - Hugo Reiertsen, Senjahopen
1994 - Alf-Kåre Berg, Kongsvinger
1993 - I.L. Foss
1992 - Harder Reiertsen, Senjahopen

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Berg kommune
Kontaktperson:Formannskapet
9385 Skaland
Telefon:77 85 81 02
Faks:77 85 82 40
E-post:post@berg.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Berg kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Troms >Berg

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke