forsiden

 

Haugesund kunstforenings kunstnerstipend

Legat-id:4253

Formål:
å yte støtte til en aktiv kunstner som arbeider med uttrykksformer og medier egnet for visning i foreningens regi.

Hovedtekst:
1. Stipendet pålydende kr. 10.000,- deles ut de årene styret i Haugesund Kunstforening mener foreningens økonomi tillater det.

2. Kunstnere bosatt i kunstforeningens virkeområde kan søke.

3. Styret i Haugesund Kunstforening setter tidspunkt for utdelingen.

4. Stipendet deles ut udelt til èn person, og utfallet avgjøres av styret som egen sak i styremøte.

5. Mottakere av stipendet skal være aktive og profesjonelle kunstnere som arbeider med uttrykksformer og medier egnet for visning i foreningens regi. I vurderingen skal vedkommendes kunsts kvalitet og faglige bakgrunn telle mer enn personens aktiviteter rundt kunsten.

6. Formålet med stipendet er å lette på kunstnerens økonomiske trykk, til fordel for arbeidet med kunsten.

7. Mottakere av stipendet må si seg villig til å ha separatutstilling i Haugesund Kunstforenings regi innen tre –3- år fra stipendet mottas, dersom foreningen ber om det.

Annet:
Årlige utbetalinger: Kr. 10.000,- Dersom foreningens økonomi tillater det.

Betingelser for å søke:
Aktiv profesjonell kunstner bosatt på Haugalandet.

Søknadsfrist:15.10.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Haugesund Kunstforening
Postadresse:Erling Skjalgssonsgt. 4
Boks 147
5501 Haugesund
Telefon:52 72 34 71
Faks:52 72 94 42
E-post:postmottak.billedgalleriet@haugesund.kommune.no

Legatets hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Rogaland >Haugesund

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke