forsiden

 

Legat som gjelder arbeid for eldre og økonomisk vanskeligstilte i Ålesund

Legat-id:4241

Formål:
å yte støtte til arbeid til fordel for eldre og personer som er vanskelig stilt, fortrinnsvis i tidligere Ålesund kommune.

Hovedtekst:
Legatet er opprettet ved sammenslåing av flere legat. Renteinntektene kan hvert år disponeres av styret til fordel for arbeid for eldre og personer som er vanskelig stilt, fortrinnsvis til tiltak som tilgodeser bosatte i tidligere Ålesund kommune.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Ålesund kommune
Kontaktperson:Servicetorget
Postadresse:Rådhuset
6025 Ålesund
Telefon:70 16 20 00
Faks:70 16 20 01
E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Ålesund kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Møre og Romsdal >Ålesund

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke