forsiden

 

Else Giske Taxbros legat

Legat-id:4240

Formål:
å yte støtte til ykresutdannelse til ubemidlede foreldreløse barn i Ålesund.

Hovedtekst:
Det utdeles 3 porsjoner til yrkesutdannelse til ubemidlede foreldreløse barn i Ålesund. I annen rekke kan porsjoner også utdeles til ubemidlede barn som har mistet sin forsørger eller som av andre grunner mangler midler til å skaffe seg utdannelse.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Ålesund kommune
Kontaktperson:Servicetorget
Postadresse:Rådhuset
Telefon:70 16 20 00
Faks:70 16 20 01
E-post:postmottak@alesund.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Ålesund kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Møre og Romsdal >Ålesund

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke