forsiden

 

P. A. Musæus og hustru Louise F. Schages legat

Legat-id:4238

Formål:
å dele ut renter av Legatets renter enker etter forulykkede sjømenn, hjemmehørende i Ålesund. Etterlatt som har reist med P. A. Musæus skip er under ellers like vilkår fortrinnsberettiget.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Ålesund kommune
Kontaktperson:Servicetorget
Postadresse:Rådhuset
6025 Ålesund
Telefon:70 16 20 00
Faks:70 16 20 01
E-post:postmottak@alesund.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Ålesund kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Møre og Romsdal >Ålesund

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke