forsiden

 

Fritt Norge med NATOs Legat

Legat-id:4236

Formål:
å yte støtte til studium av NATO og det norske Forsvarets betydning for fred og frihet, eller andre vitale sikkerhetspolitiske spørsmål av betydning for Europa og Norge.

Hovedtekst:
Legatet er opprettet for midler som er gitt som frivillige bidrag til Fritt Norge med NATOs arbeid fra starten i 1981.

Annet:
Legatet administreres av Norges Forsvarsforening.

Årlige utbetalinger 2 x nkr. 10.000.

Betingelser for å søke:
Stipendiet kan søkes av menn og kvinner under tretti år, et stipend for menn og et stipend for kvinner, med interesse for forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Søknadsfrist:15.03.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Norges Forsvarsforening
Kontaktperson:Generalsekretær Arnold Blix
Postadresse:Sporveisgt. 29
0354 Oslo
Telefon:23 19 62 60
Faks:23 19 62 70
E-post:foreningspost@forsvarsforening.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Fritt Norge med NATOs Legat

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke