forsiden

 

Utdanningsstipend.

Legat-id:4234

Formål:
å yte tilskott til ungdom busatte i Bykle til utdanning.

Hovedtekst:
Elevar registrerte i Bykle folkeregister kan søkje om utdanningstipend. Høg sats gjeld for sju (7) år etter grunnskulen. Både elev og foreldre / føresatte må vere registrerte i folkeregisteret i Bykle. Vaksne med fem (5) år butid i kommunen kan og søkje høg sats. Dei med lærekontrakt på to (2) år kan søkje høg sats for første året.

Låg sats er utover desse åra, samt for deltidsstudium, og / eller utdanning eller kurs som gjev yrkeskompetanse og i særlege høve for privatistar.

Per i dag (år 2003) er høg sats nkr 13.100 og låg sats nkr 3.930 per skuleår, som blir regulert etter konsumprisindeksen.

Betingelser for å søke:
Både elev og foreldre / forestatte må være registrert i folkeregisteret i Bykle.

Søknadsfrist:01.09.xx & 01.02.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Bykle kommune
Kontaktperson:Drift og tenesteyting
4754 Bykle
Telefon:37 93 85 00
Faks:37 93 85 01
E-post:postmottak@bykle.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Bykle kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Aust-Agder >Bykle

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke