forsiden

 

Johannes og Anne Ekkers legat

Legat-id:4225

Formål:
å yte støtte til utdanning for ungdom i alderen 15-25 år til praktiske fag.

Hovedtekst:
Bidrag kan ytes til utdanning i praktiske fag, fortrinnsvis innen jordbruk, skogbruk, husflid og håndverk.

Søknad må inneholde nødvendige opplysninger om formålet, attestert kopi av bekreftelse på skoleplass e.l., opplysning om hvilke utdanningsår søknaden gjelder, anslag på utgifter på utdannelsen, opplysninger om søkers kontonummer.

Annet:
Utdeling i år som slutter på oddetall, som 2007, 2009, 2011 osv.

Betingelser for å søke:
Bosatt i Grong kommune

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Grong kommune
Kontaktperson:Rådmannen
Postadresse:Postboks 162
7871 Grong
Telefon:74 31 21 00
Faks:74 31 21 01
E-post:postmottak@grong.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Grong kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Nord-Trøndelag >Grong

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke