forsiden

 

Nore og Uvdal kommunes kulturmidler.

Legat-id:4219

Formål:
å anerkjenne og stimulere til kulturaktiviteter.

Beskrivelse:
Gjensidige NOR Sparebank og Nore og Uvdal kommune deler ut et kulturstipend på kr 15.000. Formål: å anerkjenne og stimulere til kulturaktiviteter.

Annet:
Det er nødvendig med eget søknadsskjema som kan hentes på kommunens internettsider.

Søknadsfrist:15.05.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Nore og Uvdal kommune
Kontaktperson:Fagavdeling for skole, barnehage og kultur
3630 Rødberg
Telefon:32 74 27 50
Faks:32 74 27 51
E-post:sofie.skarpas@nore-og-uvdal.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Nore og Uvdal kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Buskerud >Nore og Ulvdal
Kulturstipend >Kulturpris >Kulturpris

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke