forsiden

 

Nore og Uvdal kommunes kulturmidler

Legat-id:4218

Formål:
å yte støtte til alle lag og foreninger tilknyttet kommunen kan søke om midler til drift/aktivitet i lagene, drift/vedlikehold av lagenes anlegg, midler til prosjekter.

Søknadsfrist:15.04.xx & 15.10.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Nore og Uvdal kommune
Kontaktperson:Fagavdeling for skole, barnehage og kultur
3630 Rødberg
Telefon:32 74 27 50
Faks:32 74 27 51
E-post:sofie.skarpas@nore-og-uvdal.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Nore og Uvdal kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Buskerud >Nore og Ulvdal
Kulturstipend >Kulturpris >Kulturpris

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke