forsiden

 

A.Struksnæs og hustrus legat

Legat-id:4189

Formål:
Legatets statutter, styrets sammensetning, søknadsfrist etc er under revisjon

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Søndre-Land kommune
Postadresse:Rådhusplassen
2860 Hov
Telefon:61 12 64 00
Faks:61 12 64 20
E-post:epost@sondre-land.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Søndre-Land kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Oppland >Søndre Land

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke