forsiden

 

Kristiansand Kommunes kulturpris

Legat-id:4184

Formål:
å stimulere kunstnerisk virksomhet og består av en skulptur med inskripsjon og 25 000 kroner.

Hovedtekst:
Prisen tildeles personer/organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for byens kulturliv og/eller markert kunstnerisk virksomhet av stor betydning.

Betingelser for å søke:
Kulturprismottaker må være hjemmehørende i Kristiansand de siste 10 årene. Dersom prisen gis til en kunstner med virksomhet av stor betydning, er det nok å være født i Kristiansand.

Søknadsfrist:12.01.2017

Dokumenter:
Forslagsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Kristiansand Kommune
Kontaktperson:Kulturdirektørens stab
Postadresse:Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Telefon:38 07 50 00
E-post:postmottak@kristiansand.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Kristiansand Kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke