forsiden

 

Christian Randulf Bulls Stiftelse

Legat-id:4178

Formål:
å yte støtte til ethvert tiltak av sosial, humanitær, kulturell, kunstnerisk, vitenskapelig, forskningsmessig eller samfunnsmessig art eller tiltak og virksomheter som er beslektet med eller står i forbindelse med de angitte tiltak m.m

Annet:
Det deles sjeldent ut penger fra legatet. Ta kontakt med legatet før du vurderer å sende inn søknad, for å unngå at både du og legatet bruker tid på noe som ikke er relevant.

Betingelser for å søke:
Innsendelse av søknader som ikke er avtalt med legatet i forkant, vil ikke bli behandlet (se også "Annet")

Søknadsfrist:Ta kontakt med legatet før du sender søknad

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Christian Randulf Bulls Stiftelse
Kontaktperson:Jan Erik Qvist
1312 Slependen
Telefon:67 56 51 00
Faks:66 77 56 66

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Christian Randulf Bulls Stiftelse

Legatet tilhører disse kategoriene:
Forskningsstipend >Udefinert eller flere >Udefinert eller flere
Sosiale Stipend >Udefinert eller flere >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke