forsiden

 

Bærum kommunes kulturstipend

Legat-id:4177

Formål:
å fremme kulturarbeidet i kommunen og stimulere til videre utvikling og innsats.

Hovedtekst:
Kulturstipendet utlyses på kommunens nettsider og i Bæringen.

Annet:
Hvert år deles det ut 3 kulturstipend pålydende kr 20 000.

Betingelser for å søke:
Kulturstipendet kan tildeles personer som, gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har bidratt til en positiv profilering av Bærum og skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere.

Stipendmottakerne skal fortrinnsvis bo og virke i Bærum og ha nær tilknytning til kulturlivet i kommunen.

Kulturstipendet skal brukes til perfeksjonering/utvikling for fortsatt innsats. To utdanningsstipend er fortrinnsvis forbeholdt søkere under 25 år, som er under forberedelse til, eller har påbegynt kunstfagutdanning ved anerkjent offentlig eller privat utdanningsinstitusjon. Ett stipend er fortrinnsvis forbeholdt videreutdanning/videreutvikling av allerede etablerte kulturutøvere over 25 år.

Juryen foretar tildeling på bakgrunn av innkomne søknader. Dersom komiteen ikke finner at noen av de foreslåtte kandidater fyller kravene, står komiteen fritt til å ikke foreta noen utnevninger det året

Søknadsfrist:01.10.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Bærum Kommune
E-post:post@baerum.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Bærum Kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Akershus >Bærum
Kulturstipend >Kulturpris >Kulturpris

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke