forsiden

 

Fagforbundets utdanningsstipend

Legat-id:4160

Formål:
å yte støtte til opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer og medlemmer på attføring.

Annet:
Søknadene behandles fortløpende.

Søknadsfrist:ingen fast søknadsfrist

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Fagforbundet
Postadresse:Postboks 7003
St. Olavs plass
0173 Oslo
Telefon:23 06 25 00
Faks:23 06 25 20
E-post:post@fagforbundet.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Fagforbundet

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke