forsiden

 

Folldal kommunes stipend til ungdom

Legat-id:4140

Formål:
å gi engangsstipend på kr 10.000 til ungdom under 35 år som tar over landbrukseiendom i Folldal

Hovedtekst:
Forutsetningen for å motta stipend er at søkerene har til hensikt å oppfylle bo- og driveplikten uten søknad om utsettelse. Det søkes på standard skjema som fås på landbrukskontoret eller servicekontoret.

Stipendet er tenkt som en anerkjennelse til ungdom som satser i landbruket i Folldal, og skaper sin egen arbeidsplass.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Folldal kommune
Kontaktperson:Servicekontoret
2580 Folldal
Telefon:6249 10 00
Faks:62 49 05 68
E-post:postmottak@folldal.kommune.no.

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Folldal kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Hedmark >Folldal

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke